Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
17 jun 2019 12:47
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.352.BR: Indsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl
Journal-nr. for byretten
BS-19612/2018

Østre Landsret
Landsretsdato
09 mar 2021 09:35
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.162.ØLR: Indsætninger på bankkonto –lån eller gave –ekstraordinær genoptagelse –sagsbehandlingsfejl
Journal-nr. for landsretten
BS-28807/2019, BS-28812/2019, BS-28815/2019, BS-43386/2019 og BS-52554/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen