Placering af byretten
Retten i Sønderborg
Byretsdato
10 maj 2019 14:37
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.333.BR: Fradrag for tab - debitorer nægtet - betaling fra moderselskab - bindende kautionsløfte
Journal-nr. for byretten
BS C2-1107/2017

Vestre Landsret
Landsretsdato
17 dec 2020 11:56
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.43.VLR: Kurstabsfradrag – skattefrit tilskud – indeståelse – kaution
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen