Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
08 jul 2020 11:03
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.344.BR: Maskeret udlodning ikke grundlag for fradrag
Journal-nr. for byretten
BS-199986/2019

Vestre Landsret
Landsretsdato
08 dec 2022 14:52
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.624.VLR: Rette afgiftssubjekt - udeholdt omsætning - maskeret udlodning - fradrag for sorte udgifter
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2021.614.VLR: Ikke forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om fortolkningen af begreberne ”afgiftspligtig person'' og selvstændig økonomisk virksomhed i momssystemdirektivet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen