Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
08 Jul 2020 10:58
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2020.356.BR: Rette afgiftssubjekt
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2020.343.BR: Forhøjelse af skattepligtig indkomst – ikke grundlag for fradrag
Journal-nr. for byretten
BS-20008/2019 BS-199986/2019 BS-19971/2019

Vestre Landsret
Landsretsdato
08 Jul 2020 14:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.614.VLR: Ikke forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om fortolkningen af begreberne ”afgiftspligtig person'' og selvstændig økonomisk virksomhed i momssystemdirektivet
SKM-nr. nr. 2 til landsretsdom
SKM2022.624.VLR: Rette afgiftssubjekt - udeholdt omsætning - maskeret udlodning - fradrag for sorte udgifter
Journal-nr. for landsretten
BS-28611/2020-VLR, BS-28616/2020-VLR og BS-28609/2020-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen