Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
11 apr 2019 13:41
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.287.BR: Stutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed – ikke fradrag for købsmoms – ikke fradrag for udgifter til reklame
Journal-nr. for byretten
BS 3D-1383/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
13 feb 2020 14:07
Landsretsstatus
Afvist
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen