Placering af byretten
Retten i Aarhus
Byretsdato
24 mar 2021 10:34
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2021.190.BR: Kunstnervirksomhed – arkitektvirksomhed – én eller flere virksomheder – erhvervsmæssig virksomhed – sygdom
Journal-nr. for byretten
BS-18556/2019

Vestre Landsret
Landsretsdato
22 jun 2022 10:34
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2022.359.VLR: Underskud kunne ikke fratrækkes, da billedkunstnervirksomhed ikke blev anset for erhvervsmæssig i skattemæssig henseende.
Journal-nr. for landsretten
BS-13506/2021-VLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen