SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2019.245.LSR: Forhøjelse af momstilsvar
Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
27 okt 2021 10:19
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2021.625.BR: Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS-19089/2019
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen