Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
06 Mar 2019 11:59
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.174.BR: Udeholdt omsætning – kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret
Journal-nr. for byretten
BS 5010/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
02 Jun 2020 08:53
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.252.ØLR: Nedsættelse af virksomhedsoverskud – fradrag for udgifter – skønsmæssig fastsættelse af fradrag
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen