Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
26 Oct 2018 11:36
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2019.60.BR: Indsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi
Journal-nr. for byretten
BS 8473-2017

Østre Landsret
Landsretsdato
09 Sep 2020 12:23
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.456.ØLR: Indsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi
Journal-nr. for landsretten
BS-45795/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen