SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2017.187.LSR: Spørgsmål vedrørende TP-korrektion.
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
19 jan 2018 10:01
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.132.ØLR: Østre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.
Journal-nr. for landsretten
B-1253-17

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2018.566.HR: Østre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.
Journal-nr. for højesteret
58/2018
Højesteretsdato
14 sep 2018 10:01
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen