Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
29 Sep 2022 12:31
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2022.515.BR: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten – skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS-26268/2019

Østre Landsret
Landsretsdato
13 Nov 2023 13:36
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Journal-nr. for landsretten
BS-39790/2022-ØLR
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen