Byretsdato
22 dec 2016 11:10
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.160.BR: Nedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter
Journal-nr. for byretten
BS 2-1551/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
25 okt 2017 11:10
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.655.VLR: Nedsættelse af skattepligtig indkomst – salg af anparter – aktieavancebeskatning
Journal-nr. for landsretten
B-0042-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen