Byretsdato
29 Jul 2016 10:22
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.613.BR: Grundværdi – byggeretsværdiprincippet – skøn
Journal-nr. for byretten
BS 2A-806/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
06 Jun 2017 10:22
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.503.ØLR: Grundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn
Journal-nr. for landsretten
B-1969-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen