Byretsdato
24 aug 2016 10:18
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.605.BR: Afvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen
Journal-nr. for byretten
BS 159-520/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
27 apr 2017 10:18
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.479.ØLR: Afvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen
Journal-nr. for landsretten
B-2205-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen