Byretsdato
13 maj 2016 10:09
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.515.BR: Beregning af indbringelsesfrist- korrigeret afgørelse - formulering af påstande
Journal-nr. for byretten
BS 150-899/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
24 mar 2017 10:09
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.292.ØLR: Beregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten
Journal-nr. for landsretten
B-2159-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2017.709.HR: Beregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten
Journal-nr. for højesteret
175/2017
Højesteretsdato
24 nov 2017 10:09
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen