Byretsdato
23 Mar 2016 09:39
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.391.BR: Fri bil - delvis privat anvendelse - hovedaktionær
Journal-nr. for byretten
BS 7-1121/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
27 Apr 2017 09:39
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.477.VLR: Beskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning
Journal-nr. for landsretten
B-0604-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen