SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2015.63.LSR: Genoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst
Byretsdato
11 Mar 2016 09:24
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.295.BR: Forhøjelse efter straffesag
Journal-nr. for byretten
BS 18-251/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
23 Mar 2017 09:24
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.277.ØLR: Skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.
Journal-nr. for landsretten
B-844-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2018.58.HR: Skatteansættelse - strafbart forhold - forældelse
Journal-nr. for højesteret
173/2017
Højesteretsdato
11 Jan 2018 13:31
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen