Byretsdato
16 dec 2015 09:09
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.40.BR: Erhvervsmæssig virksomhed - underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom
Journal-nr. for byretten
BS 5-294/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
25 okt 2016 09:09
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.88.VLR: Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom
Journal-nr. for landsretten
B–0072–16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen