Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
18 Nov 2015 08:57
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.22.BR: Fri bil - flere biler - fri motorcykel - direktør og eneanpartshaver
Journal-nr. for byretten
BS 41B-3756/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
27 Jan 2017 08:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.179.ØLR: Forhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel
Journal-nr. for landsretten
B-1354-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen