Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
01 Oct 2015 14:16
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.692.BR: Ekstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - særlige omstændigheder - konkurs - reaktionsfrist
Journal-nr. for byretten
BS K-1089/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
06 Jun 2016 14:16
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.442.ØLR: Anmodning om tilladelse til at anke
Journal-nr. for landsretten
B-1126-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen