Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
05 okt 2015 14:12
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.680.BR: Ekstraordinær genoptagelse - skat - driftstab - reaktionsfrist
Journal-nr. for byretten
BS 5-2103/2014

Vestre Landsret
Landsretsdato
02 nov 2016 14:12
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.97.VLR: Ekstraordinær genoptagelse - ændring af privatretlige grundlag - 6 måneders fristen
Journal-nr. for landsretten
B-1660-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen