SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2014.656.LSR: Genoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.
Byretsdato
29 jun 2015 13:52
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.578.BR: Ekstraordinær genoptagelse - sambeskattede selskaber - direkte følge - dokumentation af tab
Journal-nr. for byretten
BS 151-1283/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
07 sep 2015 13:52
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen