Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
22 May 2015 13:28
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.514.BR: Inddrivelse - prøvelse af udlæg - flere fordringshavere - afvisning
Journal-nr. for byretten
BS 46D-2611/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
08 Oct 2015 13:28
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.681.ØLR: Inddrivelse - udlæg - frist for indsigelser - sagsomkostninger
Journal-nr. for landsretten
B-1343-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen