SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2015.487.LSR: Tarifering af spindlere til børnesikringsgitre
Byretsdato
04 Oct 2016 13:13
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2017.37.BR: Tilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)
Journal-nr. for byretten
BS 17-1687/2015
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen