SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2010.392.LSR: Registreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten
Byretsstatus
Henvist til VLR

Vestre Landsret
Landsretsdato
30 apr 2015 13:04
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.454.VLR: Registreringsafgift eksportgodtgørelse 15 pct. fradraget
Journal-nr. for landsretten
B-2364-10

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2016.608.HR: Fradrag for "forhandleravance" i eksportgodtgørelse af registreringsafgift ikke i strid med EU-retten.
Journal-nr. for højesteret
117/2015
Højesteretsdato
28 jan 2016 13:04
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen