SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2013.495.LSR: Momspligt ved salg af varer i Danmark og Tyskland
Byretsdato
23 Apr 2015 12:31
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.360.BR: Moms - grænsehandelskoncept - fjernsalg - grov uagtsomhed
Journal-nr. for byretten
BS SKSk-1415/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
30 Sep 2015 12:31
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen