Byretsdato
20 maj 2014 13:25
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.610.BR: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder
Journal-nr. for byretten
BS 3-365/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
10 sep 2015 13:25
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.632.VLR: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder
Journal-nr. for landsretten
B-1205-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen