Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
15 maj 2014 13:13
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.581.BR: Udeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed
Journal-nr. for byretten
BS 10E-1004/2013 og BS 10E-1005/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
08 maj 2015 13:13
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen