SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2013.238.LSR: Spørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
18 aug 2014 13:19
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.587.ØLR: Virksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed
Journal-nr. for landsretten
B-2787-13

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2015.262.HR: Virksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed
Journal-nr. for højesteret
161/2014
Højesteretsdato
14 apr 2015 13:19
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen