Placering af byretten
Retten i Esbjerg
Byretsdato
24 Apr 2014 12:49
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.552.BR: Skattepligtig indkomst - medarbejderudlæg
Journal-nr. for byretten
BS 29-283/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
07 Sep 2015 12:49
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.605.VLR: Skattepligtig indkomst - medarbejderudlæg - refusion
Journal-nr. for landsretten
B-1007-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen