Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
28 mar 2014 11:57
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.536.BR: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants
Journal-nr. for byretten
BS 38A-7161/2008 og BS 38A-6430/2009

Østre Landsret
Landsretsdato
16 sep 2015 11:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.646.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants
Journal-nr. for landsretten
B-1206-14 og B-1386-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen