Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
04 Jun 2014 11:54
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.535.BR: Skønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed
Journal-nr. for byretten
BS B-3375/2009

Østre Landsret
Landsretsdato
04 Jun 2014 11:54
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen