SKM-nr for skatterådet
SKM2016.615.SR: Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på
Journal-nr. for Skatterådet
15-0866869
Placering af byretten
Retten i Esbjerg
Byretsdato
03 Apr 2018 11:49
Byretsstatus
Henvist til VLR

Vestre Landsret
Landsretsdato
02 Jul 2019 11:49
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.408.VLR: Generationsskifte – forbeholdt udbytteret – beskatning som del af afståelsessum
Journal-nr. for landsretten
BS-28325/2018

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2020.179.HR: Beskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis - tilbagesøgning
Journal-nr. for højesteret
BS-31096/2019-HJR
Højesteretsdato
12 Mar 2020 10:22
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen