Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
05 May 2014 11:38
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.519.BR: Moms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer
Journal-nr. for byretten
BS 18A-230/2013-ROS

Østre Landsret
Landsretsdato
22 May 2015 11:38
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.455.ØLR: Moms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer
Journal-nr. for landsretten
B-1494-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen