Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
07 Apr 2014 11:35
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.518.BR: Elafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring
Journal-nr. for byretten
BS 46D-292/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
24 Sep 2015 11:35
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.700.ØLR: Elafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring
Journal-nr. for landsretten
B-1164-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen