Placering af byretten
Retten i Kolding
Byretsdato
13 Dec 2013 11:04
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.89.BR: Omkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale
Journal-nr. for byretten
BS 9-489/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
15 May 2014 11:04
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.399.VLR: Omkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale
Journal-nr. for landsretten
B-3101-13

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2015.479.HR: Omkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale
Journal-nr. for højesteret
202/2014
Højesteretsdato
30 Jun 2015 11:04
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen