Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
18 Mar 2014 10:51
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.386.BR: Henstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse
Journal-nr. for byretten
BS 159/1206/2013, BS 159-1228/2013, BS 159-1229/2013 og BS 159-1251/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
02 Jun 2015 10:51
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.403.ØLR: Henstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse - identifikation med repræsentant
Journal-nr. for landsretten
B-1137-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen