Placering af byretten
Retten i Næstved
Byretsdato
27 feb 2014 10:47
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.385.BR: Fuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger
Journal-nr. for byretten
BS 13-200/2013 og BS 13-201/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
13 maj 2015 10:47
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen