Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
26 Feb 2014 10:41
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.379.BR: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller
Journal-nr. for byretten
BS 6-137/2013 og BS 6-146/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
21 Sep 2015 10:41
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.642.VLR: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - ægtefæller
Journal-nr. for landsretten
B-0643-14 og B-0644-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen