Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
21 jan 2014 10:18
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.324.BR: Genoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning
Journal-nr. for byretten
BS 38A-5453/2011

Østre Landsret
Landsretsdato
03 jul 2015 10:18
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.512.ØLR: Genoptagelse – ordinær – indeholdelse af kulbrinteskat – udenlandske dykkere
Journal-nr. for landsretten
B-365-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen