Byretsdato
05 Feb 2014 09:08
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.271.BR: Moms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet
Journal-nr. for byretten
BS R5-1245/2012

Østre Landsret
Landsretsdato
31 Mar 2015 09:08
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.292.ØLR: Moms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet
Journal-nr. for landsretten
B-479-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen