Byretsdato
16 Dec 2013 09:05
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.269.BR: Salgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto
Journal-nr. for byretten
BS C4-333-2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
09 Jul 2015 09:05
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.511.VLR: Salgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto
Journal-nr. for landsretten
B-3133-13
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen