SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2010.154.LSR: Behandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
29 Jan 2014 08:46
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2014.227.ØLR: Sambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation
Journal-nr. for landsretten
B-1930-10

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2015.722.HR: Sambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation - nye anbringender
Journal-nr. for højesteret
22/2014
Højesteretsdato
17 Nov 2015 08:46
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen