Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
15 Jan 2014 08:42
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.201.BR: Brugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget
Journal-nr. for byretten
BS 1-1663/2012

Vestre Landsret
Landsretsdato
03 Jul 2015 08:42
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.513.VLR: Brugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget - begrundelse - vejledende svar
Journal-nr. for landsretten
B-0153-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen