Placering af byretten
Retten i Horsens
Byretsdato
15 Jan 2014 08:35
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.190.BR: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver
Journal-nr. for byretten
BS 150-368/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
10 Jun 2015 08:35
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.423.VLR: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver - nyt anbringende
Journal-nr. for landsretten
B-0204-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen