Byretsdato
21 Dec 2018 09:24
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2019.59.BR: Afvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt
Journal-nr. for byretten
BS-17195/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen