Byretsdato
15 jan 2019 09:11
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2019.101.BR: Ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed
Journal-nr. for byretten
BS-7571/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen