Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
28 jun 2018 12:34
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2018.405.BR: Ikke grundlag - tilsidesætte skønsmæssige forhøjelse - indkomst og momstilsvar
Journal-nr. for byretten
BS 10F-1910/2017
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen