Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
19 jun 2018 12:24
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.395.BR: Aktieindkomst – lånearrangement – ulovlig aktionærlån – hustrus virksomhed
Journal-nr. for byretten
BS 8A-1058/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
27 jun 2019 12:24
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.377.ØLR: Forhøjelse af aktieindkomst
Journal-nr. for landsretten
B-925/18
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen