Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
26 Apr 2018 09:39
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.429.BR: Genindtrædelse af fuld skattepligt – bopæl – længde af ophold – ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 45C-1048/2017 og BS 45C-1049/2017

Østre Landsret
Landsretsdato
04 Apr 2019 09:39
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.256.ØLR: Fuld skattepligt – tilflytning – opholdets længde – mellemliggende dage
Journal-nr. for landsretten
BS 21893/2018 og BS 21900/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen